Người ta gieo một hạt mầm… hạt mầm ấy cựa người nứt vội…
Người ta gieo một niềm tin… Niềm tin lớn dần theo không gian và thời gian
Người ta gieo một chữ tình…. Cảm xúc dần dần tượng hình bừng sáng
Người ta gieo một chút nghĩa… Nợ nần lớn vội vương mang…
Người ta gieo một tình yêu… Ai sẽ là người chăm bón
Người ta gieo duyên của mình…. Ai nỡ đẵn vội cây yêu…
Đừng vội nhìn cây hay hái hoa, quên đi gieo hạt, vun trồng