Cuộc sống,đúng là cuộc sống,vui buồn lẫn lộn.Nhung hôm nay con mua đầu mùa bấc chọt đỏ đến làm tân thêm nõi buồn gia viết.Ngày trước mỗi khi em buồn thì cao Anh vỗ vành an ủi ,bây giò a noi đây?A có hạnh phúc bên gia đình ,hay cũng buồn giống em?A ah cuộc sống không nhu mình mo ước ,em nào có đòi hỏi gì nhièu,em chỉ Cần có một gia đình yêu thuong,Nhung sau không được ha a.

Cái ngày mình quyết định chia tay ,vì buồn cuộc tình qua đi ,để đi lấy chồng,một cuộc hôn nhân không định trước,cưới đẻ xinh con,khi xin ra gặp phai người chồng không biết lo là gì?không biết hon thua?giàu nghèo,bữa nào lo bữa ấy,hỏi thủ xem có người phụ nủ nào không buồn?Mà buồn cũng làm được gì,chỉ tồn hại bản thân,thoi thì phải cô gần lên thoi,tụ mình Vương vậy,phía trước con có con tho đang cho đọi tuong lai TUOI sáng,em mà bỏ mật con xe ra sau?Nhũng luc e buồn tráng e lại nho về kỹ niệm xa xua,em biết là không nên so sánh phải biết chấp nhận số phận,Nhung em không cam tâm.em phải làm sau để cứu giãn cuộc hôn nhân không hạnh phúc này?

A đừng bão e hối hận,hối hận thì đã hối hận lâu ròi,Nhung khi sinh con ròi có hối hận cũng phải cóc lên .Nhình con tho yêu lắm con còn nhỏ vạy có biết gì đâu?mà mình phải bỏ mật nó đúng không a?Thoi thì sống gì con,Nhung tận đáy lòng có một nõi buồn gia viết,không gì co thể làm voi đi.Càn suy nghỉ càn buòn nạng chiễu Vì sau cùng là phụ nữ vói nhau,người ta được xung xuóng cung chièu,con mình thì thua kém mọi bề,nhiều lần tụ hỏi mà sau không có câu trả lòi,thoi thì đành cam chiều số phận,buồn ròi thòi gian cũng ngui ngoai,tụ an ủi lòng mình buồn oi hãy đi đi !