Đôi chân thì ngắn ngủi 
Đường tình lại xa xăm 
Chậc chội một chỗ nằm 
Đứng hoài tình có mỏi ?

Ôi con tim tội lỗi 
Tập cứng cõi lạnh băng 
Quyết chẳng nói chẳng rằng 
Khi tình hoài gõ cửa

Mệt, chẳng thèm yêu nữa 
Tình là bướm là hoa
Là dĩ vãng nhạt nhòa 
Là xuýt xoa tiếc nuối…

Đây một lần sau cuối 
Đừng đến nữa tình ơi 
Để ta còn thảnh thơi 
Đam mê trò vui khác

Lòng thôi không dào dạt 
Sét tình gọi bất ngờ 
Và cũng khỏi bơ vơ 
Nhìn một đời tình vỡ.

NMT(10/6/2015)