Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng có biết cách đối xử tốt với xử với vợ con hay không. Em rất hạnh phúc vì có được anh. em yêu anh. Ông xã à ^^