Thời gian bên nhau gọi là đủ dài để hiều về nhau. Nhưng càng hiểu lại càng xa nhau. Anh dần rời xa em, xa những gì anh đã hứa ban đầu. Đúng là lời nói gió bay, không có gì gọi là mãi mãi. 

Anh vội vàng trao những lời yêu thương nên những yêu thương đó cũng chẳng ở lại lâu dài. Cũng vội vàng bay theo gió.

Anh! Niềm tin yêu trao nhau chỉ đến vậy thôi sao?