con-gai-9976-1416562628.jpg

Theo bạn, chuyện đã qua rồi, có nên nhắc đi nhắc lại mãi không?

 

Nguồn: Vnexpress

 

(ST)