Với những tên như: Soái Ca, Bụng Bia, Thằng Hâm, Chồng yêu… thì còn vô số những cách lưu tên không khỏi ngoác miệng ra cười