Phan Thiết chiều mưa em nhớ ai

Lang thang mệt mỏi cứ bay quài

Kiếp mây và núi sao cay đắng

Một chút vờn nhau đã vội xa

Chiều mưa Phan Thiết lá rơi mau

Tại gió tại mưa tại lá đau?

Tại sao cũng chỉ mình lá hiểu

Nhưng có tại sao cũng phai màu

Tình em như lá trong mưa giông

Một trận phong cuồn như đã xong

Về đâu anh hỡi khi tình đã

Chấp chới trùng khơi gió tơi bời.

Phan Thiết 18/05/2015

NMT.