Chào Marry !

Mình từ 2 năm trước đã mong đươc 1 lần thử áo cưới mà không thành.Mình biết ai rồi cũng sẽ là cô dâu nhưng với mình điều này có vẻ rất gian nan vì giờ đây mọi thứ trong cuộc sống chính mình đã thay đổi.

Nay vô tình mình thấy được Marry có chương trình này mình nảy sinh ý nghĩ ;"hay là làm cô dâu thử 1 lần, thử 1 lần mặc áo cưới dù chẳng có người đàn ông bên mình nhưng chí it mình cũg sẽ biết được cảm giác khi mặc áo cưới lên người,thui thì làm cô dâu của chính mình vậy"

Vậy nên sau suy nghĩ đó mình quyết định đăng ký tham gia.Dù đươc hay không mình cũng thấy vui vẻ.