"Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm. Em vẫn đứng đây đợi anh đi tìm"….

Người con gái thời đại bây giờ có thể tự đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình mà không đứng yên để chờ đợi tình yêu …theo thời gian không nhỉ?