hôm nay cả nhà được nghỉ, còn mình lóc cóc đi làm, ôi sao mà chán thế không biết. Bao giờ mới thoát khỏi cảnh này đây…..