Trong bộn bề cuộc sống phồng Hoa ,có biết bao cám vỗ?Vậy mà Anh vẫn quây về bên e.Đúng là định mẹnh hay tại duyên số,mà chúng ta không xa nhau được?

Sau bao nhiêu Nam xa cách,không Liên lạc tinh túc,ngày a trỏ lại quê xua,cũng là ngày Anh ngõ lòi cầu hôn cùng em.Em nè,bao nhieu Nam xa cách ,Anh vẫn không yêu ai được,con Tim luôn nghỉ về em,mõi khi buồn hay mất phải sai lầm đièu gì đó,a điều nghỉ vè e đêm e ra làm đọng lục,niềm tin trong cuộc sống và ngày hôm nay đây a có đủ mọi thú để bão vệ em,chia xẻ cùng em ,Trâm xóc em đến hết cuộc đòi,em có bàng lồng làm vọ Anh không?Ôi mất em đã nhoè đi lúc nào không biết,bao nhiêu Nam nay em chỉ chò a nói bấy nhiêu dó,nhu vậy cũng làm ne rát hạnh phúc lam roi.

Anh yêu ah em bằng lòng lam vọ Anh,em không đẻ Anh xa em nữa em phải giũ hạnh phúc cho riêng mình,gì em cũng rất yêu Anh !