Hạnh phúc không phải là đích đến mà là cùng nhau đi trên 1 con đường.

https://www.facebook.com/nhi.bao.399