Mình: cầu hôn tặng nhẫn quỳ cho lãng mạn như trong phim nha anh!

Ổng: tào lao. Bớt rảnh coi mấy cái phim đó đi.

Vậy mà đùng một cái rủ đi ăn rồi đưa cho cái bịch xanh xanh trong đó có cái điện thoại và tờ giấy như trong hình. Ổng lãng mạn trong cái thực tế đáng sợ! Vì điện thoại mình chập chờn muốn hư rồi. Ghét lắm nhưng cũng cảm động nên mình bị dụ hihi