Em: bộ anh định dành cả phần đời còn lại của mình để "cà khịa" em hả

Anh: Uhm