Hạnh phúc …..

• Không phải lúc nào nó cũng xây được bằng tiếng cười…

…Mà…

• Nó được xây bằng cả những giọt nước mắt…

• Những lúc cãi nhau…

• Giận nhau…

• Rồi tha thứ cho nhau……

Nhưng thời gian có thể làm cho nó vững chắc hơn…

• Hay không….đều là do 2 người

Sống trên đời, tìm được nhau đã khó. Giữ nhau lại càng khó hơn. em ko biết chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu nhưng em sẽ giữ anh lâu nhất có thể.