Vì mình không muốn lấy chồng nhưng lại muốn làm cô dâu nên muốn tham gia chương trình để biết được khi làm cô dâu mình trông như thế nào và cảm giác nó có  hạnh phúc không…