"Dù chung thủy nhưng tôi vẫn có 2 ông chồng", nhiều bà than vui như thế. Và sự thực là họ có 1 ông chồng ngoài xã hội khác xa so với ông chồng khi ở nhà.

 

chồng ngoài xã hội

            Chồng ngoài xã hội bảnh bao, tinh tươm trong khi chồng ở nhà thì luộm thuộm, bê tha.

 

chồng ngoài xã hội

                           Chồng ngoài xã hội ga lăng là thế mà sao ở nhà lại vô tâm thế này?

 

chồng ngoài xã hội

                          Chồng ngoài xã hội chăm chỉ có tiếng mà ở nhà thì lười biếng thôi rồi.

 

chồng ngoài xã hội

Chồng ngoài xã hội khiến chị em lác mắt về độ khéo tay, còn anh chồng ở nhà thì vụng về một cục.

 

chồng ngoài xã hội

            Chồng ngoài xã hội luôn biết nói năng ngọt ngào, trong khi chồng ở nhà thì cục cằn,
                                                     ăn nói trống không phát ghét.

 

Nguồn: afamily

 

(ST)