mính muốn thử cảm giác được làm cô dâu và trải nghiệm mới, nếu sau này làm cô dâu mình sẽ có được những kiến thức về làm đẹp.