Em hi vọng trải nghiệm thử làm cô dâu sẽ là một kỉ niệm đẹp, một bước chuẩn bị tốt, giúp em có thêm động lực để cố gắng chuẩn bị cho ngày vui sắp đến của mình vào năm sau