1. Hãy tìm kiếm sự tin tưởng

 Niềm tin là nền tảng cơ bản nhất của tình yêu, nó đảm bảo rằng một mối quan hệ vẫn mạnh mẽ.
Mặt khác sự mất lòng tin không bao giờ là một phần của tình yêu đích thực. Không tin tưởng nhau sẽ không duy trì được một mối quan hệ lâu dài.

 

2. Tình yêu là luôn luôn bảo vệ

 Khi bạn yêu một ai đó bạn sẽ mở cửa trái tim mình và bắt đầu biết quan tâm. Bạn muốn duy trì kết nối.

 Tình yêu làm cho bạn muốn bảo vệ một ai đó, bạn muốn giúp đỡ khi bạn có thể. Tình yêu làm cho bạn rời khỏi đống công việc sớm vì người yêu của bạn gọi điện thoại cho bạn chiều hôm đó.

 

3. Hãy biết rằng tình yêu là không bao giờ ích kỷ

Tình yêu là biết làm thế nào để cho và nhận. Khi bạn yêu, bạn khiến mình cho người khác vô điều kiện. Đổi lại bạn tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc.

 

4. Sự kiên trì là đức hạnh của tình yêu

Khi bạn yêu một ai đó thực sự, bạn sẽ kiên trì để dung bồi và giữ tình yêu. Đổi lại, người này sẽ bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn. Bạn sẽ bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn. Kết quả là tình yêu của bạn sẽ phát triển.

5. Yêu cho dù bạn có thể bị mất nhiều hơn

Tình yêu không bao giờ thất bại, thậm chí khi bạn cảm thấy như nó có. Có thể thực sự bị tổn thương. Tuy nhiên, tình yêu là giá trị nỗ lực ngay cả trong những thời điểm khi mất mát làm bạn tổn thương. Thà yêu và mất mát còn hơn không bao giờ được yêu. Tình yêu cũng là một kinh nghiệm. Bạn không thể đóng cửa nhốt mình và tách mình ra khỏi phần còn lại của thế giới, đừng sợ về sự mất mát.
Bằng cách mở lòng ra đón nhận tất cả vẻ đẹp và sự kỳ diệu của tình yêu bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hơn mất.