em yêu anh rất nhiều. Kể từ ngày ấy, khi anh đến bên em, nắm lấy tay em, trao em tình yêu và hạnh phúc. Em đã nguyện sẽ mãi yêu anh, mãi bên anh đến cuồi đời.