Đêm đông lạnh lẻo ,đêm đông dài.

Thời quang ảo mộng ,thời quang hư

Dòng đời uyển chuyển, dòng đời hư

Ái tình đậm sâu, tình vĩnh hằng./.