Thử làm cô dâu là một chương trình hấp dẫn, mang xu hướng của mùa cưới, vì vậy việc thử làm cô dâu là một trong những ước mơ của bao bạn gái, tham gia chương trình là một cách giúp bản thân tự tin, học hỏi nhiều kinh nghiệm…