em mong lắm ngày mặc áo cô dâu. Xác pháo bay ngập đường. Em hạnh phúc rạng ngời bên anh!