Muốn trải nghiệm được làm cô dâu u1 lần trước khi cùng anh tiến tới hôn nhân…