Muốn được làm cô dâu 1 lần để biết cảm giác sau này đỡ bỡ ngỡ.