Hạnh phúc là một điều gì đó đôi khi bộc phát ra ngoài bằng nụ cười hay kìm nén trong lòng bằng những suy nghĩ. Hạnh phúc, ngôn ngữ ấy làm ta vui hơn khi nghĩ đến. Nó giúp ta thêm yêu cuộc sống, hài hoà với mọi người trong giao tiếp hằng ngày. Nó là một liều thuốc bổ giúp ta sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Vân vân và vân vân. Hạnh phúc ấy ta không bao giờ có thể đong đếm được nó…