Tôi rất thích đọc ngôn tình. Và trong đó tôi thích nhất câu này.

Trong tình yêu, tôi có hai nguyên tắc: Người ấy không nhất thiết phải nuôi tôi, nhưng phải có đủ năng lực để nuôi tôi. Người ấy không nhất định phải cưới tôi, nhưng nhất định phải có thành ý muốn cưới tôi.

Cảm ơn anh, vì anh đã đủ với 2 nguyên tắc tôi cần có!