Tuy mình kết hôn đã lâu nhưng do công việc không có nhiều thời gian làm đẹp cho bản thân. Đến với chương trình mong tìm lại vẻ đep của ngày nào