Tháng chín về thêm nhiều gió heo may

Con nắng vẫn trải dài chưa ngưng nghỉ

Những cơn mưa bất thần đêm mộng mỵ

Cánh đồng vàng bảng lảng lúc hoàng hôn.

 

Tháng chín về thương nhớ lại đầy hơn

Thu xao xác gom cái buồn về cất

Lá nhẹ rơi qua vội vàng ánh mắt

Thu hao gầy trên mỗi bước chân qua.

 

Tháng chín về cho day dứt vỡ oà

Sầu vương đọng xót xa đêm khuya vắng

Cho ngậm ngùi khắc âm thầm lằng lặng

Biết có còn thương nhớ gửi về nhau?

Jenny Phạm