Ngày bạn em lên xe hoa, nhìn nó hạnh phúc, em cũng mong một ngày mình được như vậy. Gặp và yêu anh, em thấy mình hạnh phúc, em sẽ cùng anh mong ngày cưới để đượcmặc áo cô dâu