Cuộc đời chỉ duy nhất có một lần mặc chiếc áo cưới, tôi chỉ mong muốn được ngắm mình trong chiếc áo cưới cùng người mình yêu. Nếu em được chọn, một lần nữa, người em muốn chọn là anh. Người em yêu.