Giữa canh trường trăng mộng
Sóng nhớ người tình xa

Biển đời thì bao la
Biển tình em rộng mở
Sóng ngoài khơi mãi vỗ
Sóng tình em hân hoan

Nhớ anh lòng miên man
Sóng hôn bờ dữ dội
Sóng cồn lên gào gọi
Em nhớ anh, nhớ anh!

Ôi con sóng mông mênh
Ôi tình em khát nhớ
Trong lòng em nức nở
Biển tình đêm không anh…