Đàn ông lớn tuổi đa phần đều dư dả về tài chính, dày dặn tuổi đời, có thành tựu, chín chắn và ổn định. Thế nhưng…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Theo Tú Uyên/Tri Thức Trẻ/Afamily.vn