[Cho] dù số́ phận có́ long đong
[Anh] vẫn yêu em trọn một lòng
[Ít] nhiều thể̉ hiện mình em biết
[Tiền] tài danh vọng cũng bằng không

[Em] hạnh phúc khi anh kề bên
[Hết] cả cuộc đời em trọn trao anh
[Tiền] tài danh vọng em ko cần nữa
[Rồi] để anh sẽ ở bên em

[Ngồi] một mình nhìn qua ô cửa
[Đấy] là khi lòng vương vấn nhớ
[Mà] chẳng sao nhận ra nổi anh nữa
[Mơ] rồi tỉnh, tỉnh lại ngỡ là mơ.

[Thế] gian mấy người được như em
[Thì] anh chẳng phải mất công tìm
[Chia] sẻ cùng nhau những gian khó
[Tay] nắm chặt tay mình sánh đôi

St