muốn thay đổi hình ảnh .và cảm nhận cảm giác khi được khoắc nên bộ đồ chú rể .và tham gia trương trình học hỏi và trao dồi kinh ngh