một chương trình đầy ý nghĩa để những bạn trẻ cùng nhau trãi nghiệm những niềm vui sự hạnh phúc của một tân nương.các bạn ngại gì môt like một lời comment để chúng ta có thể cùng nhau thử thách..