Khi chưa biết YÊU :

• Mưa là cái thứ…

• Cản trở niềm vui tung tăng !! …

Khi đang YÊU :

• Mưa là cái cớ…

• Để gần nhau hơn…ấm áp hơn

Em yêu Mưa. Em yêu luôn cả anh.Yêu những buổi chiều mưa bên anh ấm áp. Yêu những ngày mưa mình ngồi bên nhau nhấm nháp tách cafe.