Gặp gỡ ngắn ngủi có thể chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cũng có thể là cả một đời. 

Em gặp anh như tình yêu sét đánh. Em yêu anh ngay từ giây phút ngắn ngủi mình chạm mặt nhau. Chúng ta yêu nhau từ giây phút ấy. Từ giây phút của 3 năm về trước. Giờ đây chúng ta sắp thuộc về nhau. Em cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc