Muốn được làm chú rễ trong đời 1 lần và được mặc trang phục đẹp nhất ^^