Khác biệt bồ và vợ

Vì thời điểm xuất hiện trong cuộc đời anh khác nhau…

 

Khác biệt bồ và vợ

… nên số hưởng của họ cũng khác biệt.

 

Khác biệt bồ và vợ

Vợ lúc nào cũng sợ tiếc tiền còn bồ thì "moi" được càng nhiêu càng ít.

 

Khác biệt bồ và vợ

Hoàn cảnh xô đẩy mà lắm lúc vợ chẳng được dịu dàng, còn bồ thì lúc nào cũng chỉ nói lời đường mật,

 

Khác biệt bồ và vợ

Sau giờ làm, vợ và bồ có 2 "sứ mệnh" cũng rất khác.

internet.