Nếu hỏi "Trào lưu nào vừa càn quét mạng xã hội thời gian vừa qua?" thì câu trả lời chắc chắn sẽ là "Be like Bill – Hãy như Bill". Trào lưu này khi về Việt Nam đã mang đến một cơn sốt thực sự, vừa buồn cười mà cũng có phần phiền hà khi newfeeds tràn ngập các bức ảnh, câu nói "Hãy như ABC". Nhưng bạn có biết ai là người sáng tạo nên trào lưu này không?

Đó chính là Eugeniu Croitoru, một doanh nhân trong lĩnh vực Internet đang sống ở Milan. Anh chia sẻ "Bill có thể là bất cứ ai, nhưng Bill rất thông minh và không gây phiền. Bill tinh tế, không sống ảo. Vì vậy, thường những bài học mà Bill đưa ra thường là những tình huống gây phiền nhiễu mà chúng ta gặp mỗi ngày" . Và nếu bạn xem loạt ảnh dưới đây, ít nhiều có khi bạn sẽ "giật mình" bởi những điều Bill nói quả thật là chí lý!

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 1.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 2.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 3.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 4.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 5.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 6.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 7.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 8.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 9.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 10.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 11.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 12.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 13.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 14.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 15.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 16.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 17.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 18.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 19.

 

Trào lưu Hãy như Bill đã dạy bạn những bài học sống ảo nào? - Ảnh 20.

 

Nguồn: Kenh14