1.Nếu xét thấy chuyện mình đã đúng và tốt thì hãy tiếp tục vun vén cho nó tốt
2.Nếu chưa đúng và chưa tốt thì tìm cách cải thiện cho nó tốt
3.Nếu có ý kiến hay muốn góp ý chia sẻ thì gặp trực tiếp nhau mà trao đổi. Rồi sau đó quay lại trường hợp 1 & 2
4. Quá khứ là điều không thể nào thay đổi. Vì vậy đừng đem nó đánh đồng cho hiện tại và tương lai là cái mà chúng ta có thể thay đổi. Liệu bạn có ở trong chính hoàn cảnh quá khứ của người ta hoặc ngay chính bạn, có quá khứ màu hồng chứ? Lại quay lại trường hợp 1 & 2
Trải qua nhiều chuyện, bản thân mình thấy mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót và vẫn đang ko ngừng học hỏi, thay đổi. Tích cực chăm lo chuyện mình, bớt nói chuyện người. Sai nhận, tốt duy trì. Gút mắt chỗ nào tìm cách gỡ chỗ đó.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình nói ra những điều này. Nhắc người và cũng chính là nhắc mình!
Hy vọng chúng ta sẽ cùng tốt hơn, cùng TRỌN VẸN hơn .