tuổi 20, tuổi đẹp nhất của cuộc đời, với bao mơ mộng và hoài bão về 1 tương lai, về 1 cuộc đời với 1 tình yêu nông cháy,