Nếu ta yêu mến ai đó, ta không bao giờ muốn để họ ra đi. Nhưng cuộc đời sẽ luôn buộc ta phải nói lời tạm biệt với ít nhất một người mà ta yêu thương. Nếu thời khắc đó đến, đừng quá đau đớn. Chúng ta gặp được ai đó trong cuộc đời đều nhờ duyên và những mối duyên đó luôn tồn tại. Thế nên, đừng coi đó là sự chia ly, hãy nói với người ta thương rằng: Hẹn gặp lại. Và chắc chắn rồi bạn sẽ gặp lại người kia, chắc chắn đấy 🙂