Lần nào cãi nhau, anh chồng cũng nhường chị vợ.

Có một hôm, chị vợ hỏi: "Sao lần nào anh cũng nhường em thế, rõ ràng người sai là em cơ mà?"

Anh chồng đáp: "Bởi vì em là của anh, dù cho anh có thắng thì cũng được cái gì chứ? Thắng về lí, thua về tình. Dù sao thì anh vẫn thua em. Trong thế giới của hai người, thường có một người ồn ào, một người vui vẻ, một người tranh cãi, một người làm hòa. Anh thua em, không phải vì anh cãi không lại, không phải vì anh đuối lí mà là vì anh yêu em. Một người thua thì hai người mới có thể thắng. Cùng chia sẻ, cùng yêu thương."

Chỉ cần thế thôi- một người chồng luôn nhường vợ phần thắng.