mình bên nhau yêu thương nhau là được rồi Bây giờ e phải lựa chọn