Bánh cưới 4 tầng xen kẽ trắng xanh

Đăng bởi Marry - 05/04/2014   |   Lượt xem: 677

Bánh cưới 4 tầng xen kẽ xanh trắng, tầng màu trắng hoa xanh, tầng màu xanh hoa trắng.

Bánh cưới 4 tầng xen kẽ xanh trắng, tầng màu trắng hoa xanh, tầng màu xanh hoa trắng.