Bánh cưới trắng 4 tầng đơn giản với viền xanh dương

Đăng bởi Marry - 05/04/2014   |   Lượt xem: 701

Bánh cưới trắng 4 tầng đơn giản với viền xanh dương mỗi tầng và hoa tươi mặt trên cùng của bánh.

Bánh cưới trắng 4 tầng đơn giản với viền xanh dương mỗi tầng và hoa tươi mặt trên cùng của bánh.